ربات شطرنج باز در حین تورنتمنت شطرنج در مسکو، انگشت پسر هفت ساله را شکست.

ربات شطرنج باز

یک ربات شطرنج باز هفته گذشته در جریان مسابقاتی در مسکو انگشت حریف 7 ساله خود را شکست.

رئیس فدراسیون شطرنج مسکو به خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که پسر بچه با عجله ربات مجهز به هوش مصنوعی را به کار گرفت.

سرگئی لازارف گفت: “روبات انگشت کودک را شکست – البته این بد است.”

خطا توسط ربات شطرنج باز
ویدئوی این حادثه که روز سه‌شنبه در مسابقات شطرنج اوپن مسکو رخ داد، پس از پستی توسط رسانه محلی Baza News در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این نشان می‌دهد که دستگاه دستش را به یکی از مهره‌های شطرنج پسر می‌برد و می‌گیرد و به سرعت آن را از روی تخته خارج میکند. قبل از اینکه بازوی ربات جمع شود، پسر سعی کرد حرکت دیگری انجام دهد و انگشت اشاره خود را به همان جایی که ربات مهره را از آنجا برداشته بود گذاشت.

سپس این ویدئو پنجه های مکانیکی ربات را نشان می دهد که به سمت تخته پایین می روند و این بار به جای مهره شطرنج، انگشت اشاره پسر را می گیرند.

این ویدئو نشان می‌دهد که ربات انگشت رقیب خود را به مدت حداقل 15 ثانیه بصورت ثابت نگه داشته، تا اینکه دو نفر از اطرافیان توانستند پنجه‌ها را باز کرده و پسر را رها کنند.