خازن یا Capacitor چیست؟

خازن چیست؟ خازن یک قطعه الکترونیک  است که میتواند انرژی الکتریسیته را بصورت یک ولتاژ استاتیک، درون خود ذخیره کند. خازن مانند یک باتری است با این تفاوت که با اتصال جریان الکتریسیته به سرعت شارژ میشود و با قطع اتصال به سرعت دشارژ میشود. Capacitor یک قطعه الکترونیکی غیر فعال تاثیر پذیر (Passive) با …

خازن یا Capacitor چیست؟ ادامۀ مطلب »