ترانزیستور یا Transistor چیست؟

ترانزیستور چیست؟ ترانزیستورها یکی از اجزای اصلی اکثر دستگاه های الکترونیکی هستند که امروزه وجود دارند. این ترانزیستور در سال 1947 توسط سه فیزیکدان آمریکایی جان باردین ، والتر براتین و ویلیام شاکلی توسعه یافت و یکی از مهمترین اختراعات در تاریخ علم محسوب می شود. در تولید یک بورد مینی پی سی نیاکو از …

ترانزیستور یا Transistor چیست؟ ادامۀ مطلب »