زیرو کلاینت و تفاوت آن با تین کلاینت، کدام یک مناسب سازمان من است؟

در این مقاله سعی میکنیم تفاوت بین تین کلاینت و زیرو کلاینت را به زبان ساده توضیح دهیم. ابتدا نیاز است که مختصری در باره هر دو دستگاه بدانیم. زیرو کلاینت همانگونه که از نامش پیداست، دارای واحد پردازشی نمیباشد. زیرو کلاینت برای انجام هر کاری نیاز به اتصال به سرور مرکزی و استفاده از …

زیرو کلاینت و تفاوت آن با تین کلاینت، کدام یک مناسب سازمان من است؟ ادامۀ مطلب »