نیاکو اطلس قشم

طرح تعویض حمایتی نیاکو

طرح تعویض حمایتی نیاکو شرکت نیاکو اطلس قشم در یک اقدام خیر خواهانه و در جهت کمک به توسعه فرهنگ، در نظر دارد طی یک طرح  تعویض، دستگاههای رایانه یا کامپیوتر شرکتها و سازمانهایی که قصد نوسازی یا به روز رسانی تجهیزات کامپیوتری خود را دارند را، از ایشان خریداری کرده و پس از بهینه …

طرح تعویض حمایتی نیاکو ادامۀ مطلب »