ربات شطرنج باز

ربات شطرنج باز در حین تورنتمنت شطرنج در مسکو، انگشت پسر هفت ساله را شکست.

یک ربات شطرنج باز هفته گذشته در جریان مسابقاتی در مسکو انگشت حریف 7 ساله خود را شکست. رئیس فدراسیون شطرنج مسکو به خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که پسر بچه با عجله ربات مجهز به هوش مصنوعی را به کار گرفت. سرگئی لازارف گفت: “روبات انگشت کودک …

ربات شطرنج باز در حین تورنتمنت شطرنج در مسکو، انگشت پسر هفت ساله را شکست. ادامۀ مطلب »